Mesečna dešavanja

Pored standardnog sadržaja, Minicity svakog meseca deci nudi dodatna dešavanja u okviru pažljivo odabrane MESEČNE TEME. Ova tema obrađuje se na vrlo specifičan način kroz stalne “kućice” i dodatne radionice: dramske, muzičke, likovne, plesne, radionice rukotvorina… ali i kroz različita predavanja, tribine, predstave, recitale, pripovedanja i slično.

Program dodatnih dešavanja možete pratiti na Minicity kalendaru, i na našoj Facebook strani .

Ukoliko želite da aktivno učestvujete u našim programima, javite nam se na 011/414-6680.

mesecna1 mesecna2